Wczytywanie...

Usługi / zobacz cennik

Zapewniamy pełną obsługę podmiotów gospodarczychKsięgowość

- prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych),
- prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów (KPiR),
- prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
- prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
- raportowanie i usługi controllingowe.

Kadry i płace

- pełna obsługa płacowa (naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji),
- pełna obsługa kadrowa (prowadzenie dokumentacji pracowniczej).

Inne usługi

- wyprowadzanie zaległości księgowych,
- konsultacje księgowe, doradztwo gospodarcze,